Geagte Sakevriend,

 

Soos dit alreeds algemeen bekend is, moet besighede (uitgesonder die wat onder die Industrie Sektore val Charters) alreeds nou voldoen aan die Nuwe BEE kodes, maw. Daar moes in hierdie Feb 2015 Finansiele Jaar bewys gewees aan die nuwe kodes voldoen is.

Besighede word nou in die gesig gestaar met heelwat uitdagings waarvan ek hieronder ‘n paar gaan uitlig. Om vinnig op te som: wat het verander met die nuwe kodes?

Die drempels het verander

  1. EME’s (Vrygestelde Klein Ondernemings) se drempel is gelig na R10 miljoen, wat hulle baie gaan help
  2. Hulle hoef nie meer ‘n sertifikaat te kry nie, ‘n beedigde verklaring waarin omset en eienaarskap bevestig word, is voldoende
  3. Swart eienaarskap bo 50% outomaties n Vlak 2, 100% swart Vlak 1
  4. Wit eienaarskap bly op Vlak 4 soos in die verlede
  5. QSE’s (KMO) is tussen R10m en R50m, hulle moet egter op al die elemente geverifieer word)
  6. Indien Eienaarskap meer as 50% is, geen verifikasie benodig, alleenlik ‘n beedigde verklaring
  7. Generics (Groot Ondernemings) se drempel is nou bo R50m

Die punte toekenning het verander (sien hieronder)

Daar is nou 3 Prioriteits elemente: Eienaarskap,  Vaardigheidsontwikkeling asook Voorkeurverskaffing en ‘n hele paar veranderinge


Ook word QSE’s nou op al die elemente geverifieer en nie meer soos op die beste 4 nie en moet aan Eienaarskap en een van die ander 2 Prioriteits elemente voldoen.

Lees verder hieronder indien julle’n omset van bo R10 m behaal het in die vorige Feb 2015 Finansiele jaar.


Uitdaging Nommer 1 is om alreeds dokumentasie saam te gestel vir die Verifikasie wat op die gegewens gebaseer sal wees wat vervat sal word in die 2015 Finansiele Jaar en nie te wag tot net voor die telkaart verval nie.

Dit beteken ook verder dat julle alreeds met die implementasie van die Nuwe Kodes moes begin het, want dit sal die ‘getuienis wees wat voorgele gaan word met die Verifikasie wat gebaseer gaan wees op die 2015 Finansiele jaar.

Uitdaging 2 is Eienaarskap. Eienaarskap is ‘n Prioriteitselement, genoeg is      om te se dat indien julle ‘n QSE of Generic is en  nie aan die      minimum vereistes, nl. 10% Swart eienaarskap voldoen nie, dit nodig sal      wees om ons dringend te skakel om die proses nou aan te spreek. Ook sal      Eienaarskapmodelle breedvoerig bespreek word in my seminaar.Uitdaging 3 is Skills Development. Die moontlikheid bestaan dat julle gepenaliseer      kan word indien daar nie aan ‘n horde vereistes voldoen word nie. Hier is      die minimum doelwit wat bereik moet word 40% van Betaalrol (3% Payroll by     QSE’s, 6% Payroll by Gen’s)

Daarby moes QSE’s ook alreeds vanjaar ‘n WSP en ATR by julle onderskeie Seta’s  ingedien hetIndien dit nie gedoen is nie, kontak my onmiddelik

Uitdaging 4 is die feit dat die punte toekenning     verander het Die      uiteensetting van die vergelyking tussen die ou en nuwe kodes hieronder      toon aan dat besighede outomaties met een tot 2 vlakke gaan val aangesien      die doelwitte verander het.

- Wat ookaI julle huidige vlak is, indien alles dieselfde bly en julle geen regstellende aksies gaan neem nie, julle met 2 vlakke sal daal. Die voorbeeld wys dat indien julle nou ‘n vlak 4, gaan julle outomaties na ‘n vlak 6 daal.

Uitdaging 5 is Voorkeur Aankope: Ons het die volgende gevalle studie gedoen.      Hieronder word ‘n normale verspreiding  van ‘n besigheid aangetoon      gemeet op die huidige kodes. Hierdie Besigheid behaal  17.76 punte      uit 20 (89%)

 

Ons neem dieselfde besigheid (  selfde      kliente met dieselfde telkaarte) en doen die berekening volgens die Nuwe      Kodes

-        Let op die dramatiese verandering en daling in punte indien die nuwe doelwitte (targets) in ag geneem word.

-        Die daling is ‘n volle  8.66 punte (53%)

 

 


  1. Dus het hierdie Besigheid se Voorkeur aankope      (Procurement) punte met die helfte      gedaal. Dit kan aanvaar word dat indien julle besigheid nou op ‘n vlak 5      le, dit met 10 of meer kan daal net op Procurement, wat julle gevaarlik na      aan die Non-Compliant  merk kan      bring
  2. Uitdaging 6 is die Empowering Supplier (Bemagtigings verskaffer) konsep. Daar sal moet      bewys dat julle besigheid ‘n Empowering Supplier is, anders tel julle      telkaart niks. Ek sal die konsep in detail in my seminaar behandel
  3. Uitdaging 7 is Supplier & Enterprise     Development (Verskaffer en Ondernemers Ontwikkeling)      wat ook in my seminaar behandel gaan word.

Om die bostaande uitdagings beter te verstaan en aan te spreek, nooi ek julle uit om my te kontak of een van ons seminare by te woon

Ek sien daarna uit om met julle te deel hoe om die BEE angel in soete heuning te verander. Die registrasie vorm hiermee aangeheg

Dankie vir die geleentheid om waarde toe te voeg